1/4
גשרי בקרה ושילוט, כביש 20, מצפון למחלף יוספטל

הגשרים תוכננו כמסגרת פלדה עצמאית, כאשר גשר השילוט מוקם כמבנה שלם וגשר הבקרה משולב בשלב מאוחר יותר. כמו כן עיצובם מאפשר גמישות במיקום השילוט האלקטרוני בחזית הגשר מתוך המבנה, ללא צורך בחסימות תנועה. זאת בשל היות חזית הגשר, חזית חופשית. הגשר נוח לתחזוקה והוא כולל סולם טיפוס לתוך עמוד הגשר, לטובת נוחות ובטיחות. בנוסף, השקיפות המקסימלית בחזית המתאפשרת בזכות הרשת המחוררת, מקלה על קריאת האינפורמציה האלקטרונית.

המזמין: ???. מיקום: , 2011שטח בנייה: 6,642 מ"ר.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אורלי צרפתי, אדר' ילנה פליי, אדר' רותם אליאב ואדר' אמיר אלכופר.