1/12
מתחם משרד החוץ,
ירושלים

המזמין: חברת בליליוס | מיקום: ירושלים, 2011 | שטח בנייה: 66,000 מ"ר | שימושים: מסחר, מגורים, משרדים (אופציה למלונאות) | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אינס שטרן, אדר' רן סלובודקין.

הממרכז המתוכנן ממוקם באזור הכניסה לעיר המיועד להיות לב העסקים הראשי, ממנו מתפתח ציר יפו עד לעיר העתיקה.

המתחם השלם כולל ארבעה מגדלים, מבנים לשימור וחצרות עירוניות פתוחות. הפרשי המפלסים הקיימים באתר, בין הרחובות הגובלים נוצלו ליצירת מערך של שלוש קומות קרקע פעילות, משולבות חצרות וכיכרות פתוחות במפלסים שונים.

עירוב השימושים במתחם - מסחר, משרדים, מגורים ופונקציות ציבוריות, מבטיח פעילות במתחם לאורך כל שעות היום.