1/5
מעבר אקולוגי,
בת שלמה

המזמין:חברת כביש חוצה ישראל.

2010.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' שי אשכנזי.

מעבר אקולוגי מעל כביש מס' 70 אשר תוכנן בהתאמה לצרכי בעלי החיים הספציפיים למרחב.

 

המעבר פורסם בכתבה ביוני 2015 בעיתון הארץ ומרץ 2012 בעיתון מעריב.

 

כמו כן ניתן לראות בסרטו של בן רוזנברג את בעלי החיים החוצים.