1/13
תכנית מתאר קרית ים

המזמין: משרד הפנים |  סטטוס: הגשה למחוזית |  שטח התכנית: 300,000? דונם | הפרוגרמה: 25,500 יח"ד, 230,000 מ"ר מסחר ותעסוקה, 573,000 מ"ר מבני ציבור ו- 70,000 מ"ר תיירות ומלונאות | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' שי אשכנזי, אדר' מיטל בן יוסף, אדר' נטע שקד.

חזון תוכנית המתאר לקרית ים הוא לפתחה כעיר החוף של הקריות, כמוקד נופש ופנאי עבורן ועבור האיזור הסובב אותן. זאת בזכות יצירת שדרות עירוניות ראשיות המובילות לים, התוויית קשר ישיר בין מרכז העיר לרצועת החוף, הרחבת רצועת החוף ופיתוחה ויצירת קמפוסים עירוניים בעירוב שימושים.