1/8
תכנית מתאר קיסריה

המזמין: החברה לפיתוח קיסריה |  סטטוס: עריכת מסמכים |  שטח התכנית: 15,000 דונם | הפרוגרמה: 9,300 נפש בכ 3,000 יחידות דיור, 2,650 יחידות אכסון מלונאי, 20,000 מ"ר למסחר ותעסוקה | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' שי אשכנזי, אדר' יערה בר.

תכנית מתאר כוללנית למרחב קיסריה לשנת היעד 2035. רבדים שונים מגדירים את מרחב קיסריה, הרובד ההיסטורי הארכיאולוגי המורשתי, הרובד האקולוגי, מערכת השטחים החקלאיים, המערכת התיירותית הפנימית והאזורית, המבנה הגאולוגי הייחודי המשלב מחשופי כורכר וחול ים והמערך היישובי המודרני. תכנית המתאר מעצימה את תפקוד כל אחד מהרבדים ליצירת מערך יישובי נהיר לצד מערך תיירותי איכותי ובר קיימא: כל זאת תוך שימור מרבי של הערכים הארכיאולוגיים והאקולוגיים במרחב.