1/9
פסגות אונו

המזמין: ירדן ייזום והשקעות | מיקום: קרית אונו, 2017 | שטח בנייה: 16,000 מ"ר + 8,000 מ"ר חניה תת"ק | שימושים: מסחר ותעסוקה | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' רן סלובודקין.

תכנון מתחם תעסוקה ומסחר בלב אזור תעסוקה חדש בקריית אונו לאורך כביש 471.

הפרויקט מציע ככר שכונתית בליבו המחוברת למתחם מגורים סמוך ומוקפת בחזית מסחרית פעילה.

הקומות הטיפוסיות תוכננו כך שיאפשרו גמישות מקסימלית לחלוקות שונות ולדפוסי עבודה מגוונים,

חזות הפרויקט תואמת את מיקומו הנצפה מכביש 471 ומאפשרת יצירת עניין וקשר בין המבנה לסביבתו הקרובה והרחוקה.