1/11
קרית המודיעין- לקית עומר

טקסט

המזמין: רשות מקרקעי ישראל |מיקום: מזרחית לשדה התעופה ומצפון למלונות, 2015 | שטח האתר: 966 דונם | סטטוס: לקראת דיון | פרוגרמה: מגורים (כ- 3447 יח"ד), מלונאות, מסחר | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' דורית זנדברג שלום