1/7
בית ספר שדה הר מירון

תכנון מפורט לבית ספר שדה הר מירון בהתאם לעקרונות תכנון האב ובדגש על קיימות סביבתית. המבנים משתלבים בנוף המקומי, מוצבים בשטח על פי תוואי הטופוגרפיה ותוך שמירה מירבית בעצים הקיימים באזור. עיצוב בית הספר תוכנן כמסות מפורקות ליחידות קטנות לשמירת תחושת הכפר המאפשר איוורור ומבטים, כאשר החזיתות הראשיות במבני המתחם מופנות ופתוחות לנוף.

המזמין: החברה להגנת הטבע | סטטוס: בחתימות למתן תוקף |מיקום: הר מירון | שטח האתר: 217 דונם | פרוגרמה: מוסד לימוד ומגורים | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' מיכל בלאו