נתניה לב העיר | תכנית מתאר

רמת אליהו | תב"ע להתחדשות עירונית

קרית ים | תכנית מתאר

מחדש ישראל תוכנית אסטרטגית להתחדשות עירונית בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א

יד התשעה הרצליה תכנית אב

מתחם התחנות תל אביב I תכנית אסטרטגית

אזור | תוכנית מתאר להתחדשות עירונית

מבואות יפו | מסמך מדיניות

יהוד מונסון I חידוש אזור תעשייה

חסן ערפאה I תכנית בינוי ועיצוב עירוני

מתחם בית אל | תב"ע להתחדשות עירונית

לרשימת הפרוייקטים המלאה