1/2
מתחם התחנות תל אביב

המזמין: עיריית תל אביב | הפרוגרמה: תכנית אסטרטגית לרובע בשולי המע"ר של תל אביב | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר

הצעה ליישום התכנית האסטרטגית למתחם התחנות לרובע בשולי המע"ר של תל אביב.