1/6
בורוכוב ירושלים

תכנית פינוי בינוי ליצירת רובע עירוני לאוכלוסייה מגוונת, ירושלמית ותיקה וחדשה. הרובע יהווה מוקד משיכה כלל עירוני וארצי בהציעו מגוון אפשרויות מגורים, איכויות קהילתיות והזדמנויות תעסוקה ומסחר תוך פיתוח הכלכלה המקומית. התכנית תיצור  נגישות גבוהה למוקדים עירוניים, למרחבים ציבוריים ולשירותי חינוך וקהילה. התכנון יחזק את המאפיינים היחודיים של המקום: ציביון רב- גוני מכיל ומכבד, ריבוי מרקמים עירוניים, פתיחות ונגישות אל נוף מערב העיר ויער ירושלים. התכנית מתווה פתרונות ישומיים ואיכותיים למתחמים המוחלשים של הרובע, תוך איפשור חיזוקם ומיגונם של מבנים מתיישנים.

המזמין: מתי כרמון | פרוגרמה: מגורים, תעבוקה ומסחר| סטטוס: דיון להפקדה בועדה מחוזית| שטח הבנייה: 4.5 דונם

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אינס שטרן.