1/12
תכנית מתאר קריית ים

המזמין: עיריית קריית ים | שטח התכנית: 4,500 דונם | הפרוגרמה: 14,000 יח"ד ל- 40,000 נפשות | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' הדס אבן- צור, אדר' שירה גליטמן

תכנית מתאר כוללנית לעיר קריית ים המציעה לחזק את קריית ים כעיר החוף של הקריות וכמוקד נופש ופנאי לקריות ולאזור הסובב אותן; תוך התחדשות עירונית שתמשוך אוכלוסיה ותספק איכות חיים גבוהה לתושבים. התכנית מחזקת את השלד הקיים של השדרות העירוניות הראשיות המובילות לים, מותירה את רצועת החוף כמרחב פתוח לציבור, תוך הרחבת רצועת חוף הרחצה ושילוב מוקדי פיתוח בהם תינתן עדיפות לשימושים בעלי זיקה לחוף. התכנית מציעה קמפוסים ציבוריים אשר יחוברו על ידי השטחים הציבוריים הפתוחים והשטחים המיועדים למוסדות ציבור. התכנית תחזק את תפקוד מרכז העיר הקיים באמצעות חיבורו לרצועת החוף,  שילוב שימושי מסחר, תעסוקה, יחד עם מרכיבים ציבוריים כלל עירוניים.