1/9
רמת אליהו

המזמין: עיריית ראשון לציון | סטאטוס: תכנית שאושרה ע"י ועדה מקומית | שטח התכנית: 714 דונם I הפרוגרמה: 7,200 יח"ד | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, שירה גליטמן, שלומית לבב.

תכנית להתחדשות שכונת רמת אליהו מחזירה את משאבי השכונה אל התושבים ומעגנת את רמת אליהו על הרצף העירוני המתפתח של ראשון לציון וסביבתה. התכנית משפרת את המרחב הציבורי הקיים על ידי שדרוג הרשתות הציבוריות, כולל השלמת הדרכים וחיבורן אל הרשת העירונית והבין עירונית. התכנית מחזקת את הרשת הירוקה הפנים שכונתית וקישורה אל שצפ"ים מחוץ לשכונת רמת אליהו; התכנית מעבה את מבני הציבור הקיימים ומשפרת את הנגשתם אל תושבי השכונה. בבסיס התכנית תהליך של בינוי-פינוי-בינוי המייעד את כל מבני הרכבת בשכונה להריסה ובנייה מחדש; התושבים הותיקים יקבלו דירות חדשות מוגדלות, חניה תת קרקעית, מעלית ומרפסת.