1/11
שכונת הרקפות,
באר שבע

המזמין: רשות מקרקעי ישראל | סטטוס: תכנית בינוי לביצוע | שטח התוכנית: 4,525 דונם פרוגרמה: מגורים (כ-4,150 יח"ד)  | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' הילה בדיחי דואני, אדר' שני פרל.

שכונת הרקפות, הנמצאת בצפון העיר באר שבע, הנה שכונה ייחודית שתוכננה בזיקה למקום, לטופוגרפיה ולסביבה הטבעית, בדגש של שמירה על ערכי הטבע והנחלים הקיימים. השכונה תהיה חלק חיוני מהמארג העירוני הכולל  בזכות יצירת קשרים רבים ככל הניתן לשכונות ולנחל כובשים מדרום, ולשדרות רגר ממזרח. כמו גם על ידי קביעת מוקדים ציבוריים עירונים בתוך השכונה. בתכנית הבינוי, פותחו הוראות לקידום מרחב הרחוב כמזמין לשימוש הולכי רגל ואופנים ולהפחתת הבוהק במרחב הציבורי. המפגש בין המרחב הציבורי למגרשים הפרטיים תוכנן כך שיווצר רחוב איכותי.

הבניה בשכונה הנה שילוב של צמודי קרקע  ובניה רוויה.