1/2
הר מירון- תכנית אב לבתי ספר שדה

תכנית אב לפיתוח ושדרוג בתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע ליצירת רשת ייחודית, המשלימה ותומכת בפעילות התיירותית בישראל כרשת ה-  ECOTOURISM הראשונה בארץ. רשת זו תפעל במטרה לחזק את השמירה על הטבע והסביבה בדרכי חינוך, הסברה ובאמצעות הענקת חוויה תיירותית שתהווה מוקד משיכה לטיילים ותיירים מישראל ומהעולם כמתן מענה לתיירות במחירים עממיים.

המזמין: החברה להגנת הטבע |מיקום: הר מירון | סטטוס: בחתימות למתן תוקף | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' מיכאל בלאו