1/6
גליל ים- ממ"י

תכנית מפורטת המשלימה את רצף המגורים המבונה והמפותח בין חלקי העיר של הרצליה. התכנית יוצרת איזון דמוגרפי על ידי תכנון רובע מגורים איכותי חדש. הרובע יציע איכות דיור עירונית גבוהה הנוצרת מבניה מרקמית המשולבת בבניה גבוהה וברשת ירוקה של שדרות, גנים, טיילות ופארק מרכזי. התכנית כוללת את החלק הדרומי של פארק הרצליה המחבר את חלקי העיר. כך שנוצר מערך אורבני שלם, הכולל שירותים כלל עירוניים חיוניים לרבות מרכז תעסוקה.

המזמין: רשות מקרקעי ישראל | פרוגרמה: מגורים, תעסוקה ומסחר| סטטוס: תכנית מאושרת | שטח הבנייה: 834 דונם

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר