1/8
ראש העין, מתחם D

המזמין: עיריית ראש העין | סטטוס: לקראת דיון בועדה המקומית | שטח התוכנית: 304.9 דונם | פרוגרמה: מגורים ומסחר (1,718 יח"ד) | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר.

השכונה נמצאת בחלק הדרומי של השכונות המזרחיות של ראש העין, במפגש של המרקם הבנוי, שטחים פתוחים ובטופוגרפיה תלולה יחסית. תכנון השכונה מאופיין בגובה מבנים העולה עם הטופוגרפיה, דבר המעצים את מבטי הנוף והמבנה הטופוגרפי.
הבנייה, באזורים המשופעים,  הינה מדורגת ובה אחוז גבוה של דירות גג, גן או בעלות מרפסת פתוחה. קיים אוורור אופטימלי והפנייה מותאמת ליתרונות היחסיים של כל דירה לפי שיקולי נוף ואקלים. לאורך הרחובות הבניה רציפה והפרשי הטופוגרפיה נבלעים על ידי דרוג המבנים ו/או קירות תומכים. המרווח הקדמי, שהינו השטח בין הבית לרחוב, מפותח כגנים המהווים חלק מהמערך העירוני, ללא גדרות, גינות ופרטיות.