1/6
תכנית מתאר אזור

המזמין: מנהל התכנון | שטח התכנית: 4,500 דונם | הפרוגרמה: 14,000 יח"ד ל- 40,000 נפשות | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' שירה גליטמן, אדר' אנה דוידוביץ | סטטוס: בתכנון

תכנית המתאר לאזור היא תכנית המתווה את המשך צמיחת המועצה האזורית אזור תוך שמירה על אופיו כיישוב פרברי וקהילתי בלב המטרופולין. התכנית באה לחזק את היישוב כמקום המספק מערכת שירותי ציבור ותרבות מגוונת ואיכותית, מרחב ציבורי המעודד קשרי קהילה והליכתיות, איכות חיים וסביבה ייחודית בזכות הקרבה והנגישות של פארק אריאל שרון ומקווה ישראל, לצד אזורי תעסוקה ומסחר המאפשרים איזון כלכלי ורמת שירותים גבוהה. השלד העירוני המוצע מתבסס על פיתוח  כביש 44, הממוקם מערבית ליישוב, כשדרה מטרופולינית המעורבת שימושים בעדיפות לתחבורה ציבורית. חיזוק רשת שבילי הליכה ואופניים הקושרת בין חלקי היישוב, אזורי הנחל, המצודה, פארק אריאל שרון, מקווה ישראל ושדרות חולון. יצירת היצע מגורים מגוון תוך שמירה על אופי הבנייה הכפרי בלב היישוב.