1/0
אודסה

המזמין: רסקו 

מיקום: ירושלים, 2016  

שטח: 7.98 דונם  

שימושים: מסחר ותעסוקה 

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אינס שטרן.

טקסט