1/0
הקו הירוק

המזמין: נת"ע באמצעות ינון .....

סטטוס: אושר

פרוגרמה: תכנון ראשוני ומפורט של הקו הירוק

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' שי אשכנזי.