1/0
הקו הירוק

המזמין:נתיבי תעבורה

סטטוס: אושר

פרוגרמה: תכנון ראשוני ומפורט של הקו הירוק

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' שי אשכנזי.