1/6
שוקניון אגריפס י-ם

המזמין: רסקו 

מיקום: ירושלים, 2016  

שטח: 7.98 דונם  

שימושים: מסחר ותעסוקה 

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אינס שטרן.

תכנית זו הינה שיפוץ מתחם ''שוקניון'' ברחוב אגריפס בירושלים, המבצעת שדרוג וחידוש החזית המסחרית על ידי האחדה ופתיחת חלונות בחזיתות. בנוסף, שיפוץ קומת הקרקע אשר כוללת ברובה שטח מסחרי. שתי הקומות העליונות תוכננו למשרדים איכותיים המאורגנים סביב אטריום וחלל אורכי בגובה כפול. הקומה העליונה כוללת בנק.