1/7
תכנית מתאר מודיעין

המזמין: עיריית מודיעין- מכבים רעות |  סטטוס: הגשה למחוזית |  שטח התכנית: 48,330 דונם | הפרוגרמה: 23,000 יח"ד ל- 89,000 נפשות | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אילן פרי, אדר' טל דנה, אדר' שירה גליטמן, אדר' הגר פרי יגור.

תכנית המתאר לעיר מודיעין-מכבים-רעות מציעה פיתוח שישמר ויחזק את יתרונות העיר ולמצב אותה כיעד מגורים, תעסוקה ופנאי, בדגש על יצירת שכונות אורבניות, מתחמי תעסוקה תוססים, שמירה על השטחים הפתוחים והמסדרון האקולוגי.

התכנית מעודדת עירוניות ויוצרת שלד עירוני ברור על ידי תכנון המשכי של מרקם המגורים הקיים כלפי צפון, חיבור מרקמי הישוב השונים והמשכיות רצף שכונות המגורים לרובע העסקים הצפוני המוצע. 

התכנית מציעה דירוג צפיפויות מגורים, כך שבמרכז האינטנסיבי החדש ובהיקפו יוקמו שכונות מגורים בצפיפות רוויה ובאזור השכונות הדרומיות, צמודות הקרקע, תהיה רמת הצפיפות נמוכה.