1/9
המרכז האקדמי, אור יהודה

פיתוח מרחב הקמפוס מתבסס על חלוקה סכמטית לפי השימושים בגבולותיו; זיקה לעיר, זיקה לפארק, דופן לכביש עוקף אור יהודה ודופן הכניסה הראשית לקמפוס.

הבינוי המוצע מבוסס על מערך מבנים שכל אחד מהם מייצר מקום בעל משמעות המחזק את חיי הקמפוס, שילוב של פרוגרמות גמיש ואטרקטיבי וצירי תנועה נגישים להולכי רגל, אופניים ותחבורה.  בקמפוס מוקמו מרכזי פעילות חברתית שיהוו את לב הקמפוס אשר יאפשרו מרחב למפגשים חברתיים לתפקוד עשיר של חיי הקמפוס.

 

 

 

המזמין: מכללת אור יהודה | שטח בנייה: 54,658 מ"ר | פרוגרמה: מכללה אקדמית, אולם כנסים, מסחר והסעדה |  צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' רן סלובודקין, אדר' אילן פרי