מרכז אקדמי אור יהודה | קמפוס אקדמי

קרית התקשוב | תכנון מפורט לביצוע לבסיס בבאר שבע

הר מירון- החברה להגנת הטבע | תכנון מפורט

תחרות קרית חינוך בראש העין | הצעה 

קרית המודיעין| הכנת תב"ע ומכרז לבסיס חיל המודיעין 

קמפוס גוננים | קמפוס קהילתי

השוק הסיטונאי צומת מסובים | תכנית מתאר מפורטת ובינוי

 

לרשימת הפרוייקטים המלאה