1/0
ראש העין, מתחם D

המזמין:  | סטטוס:  | שטח התוכנית:  פרוגרמה: מגורים   | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר

טקסט