1/9
ראש העין, מתחם C

המזמין: עיריית ראש העין | סטטוס: מאושר | שטח התוכנית: 274 דונם | פרוגרמה: מגורים ומסחר (1,576 יח"ד מתוכן 500 דיור מיוחד, 102,200 מ"ר תעסוקה ומסחר) | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' שני פרל, אדר' הילה בדיחי דואני.