1/18
היכל המשפט, תחרות
ירושלים

ההיכל תוכנן כך שיהיה בו בזמן מכובד ומרשים וכן מסביר פנים וצנוע, כבניין המשרת את המבקרים בו. 

עבור המשתמשים הקבועים, זוהי סביבת עבודה מיטבית, בה מתקיים מקסום של אור ואוורור טבעיים בחללי העבודה. עבור המבקרים, נוצרת סביבה מכובדת ובלתי מאיימת. תחושה זו מושגת באמצעות התמצאות קלה בבניין, שילוב טבע וצמחיה וחיזוק הקשר עם הסביבה תוך ריבוי מבטים בין פנים וחוץ. מיקום החלל הציבורי הראשי ושקיפותו חושפים את התנועה, המבניות וההליך המשפטי.

 

 

 

המזמין: משרד האוצר- החשב הכללי, מנהלת הקמת קריות ממשלה ובתי משפט, 2014. 

שטח בנייה: 55,108 מ"ר

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' רן סלובודקין, אדר' אילן פרי