1/7
תכנית מתאר דימונה

המזמין: עיריית דימונה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי | סטאטוס: מאושרת. שטח התכנית: 65,000 -דונם. 

הפרוגרמה: 80,000 תושבים בכ-23,000 יחידות דיור, 1,500,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר, מוסדות ציבור שטחי ציבור פתוחים. צוות התכנון: נעמה מליס, שי אשכנזי, הגר פרי יגור, נטע-לי מילשטיין.

תכנית כוללת לעיר דימונה לשנת היעד 2020 , התכנית מוסיפה חמש שכונות חדשות לדימונה  במאפיינים המתאימים לאקלים ולנוף המקומי תוך שימור המבנה הרדיאלי של העיר , ובנוסף משלבת הנחיות לשדרוג הרקמה הבנויה לצד פיתוח אזורי התעסוקה והמסחר.