1/11
מתחם בשכונת גני ציון,
ירושלים

המזמין: האחים חסיד, 2010.

שטח בנייה: 48,300 מ"ר.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' מישל ברק, אדר' יהודית אלקין.

 

 

הפרויקט מגדיר כיכר ציבורית פתוחה המחברת בין החורשה הקיימת למבני הציבור והמתחם עצמו, לרווחת התושבים.בתכנון הפרויקט הושם דגש על תכנון המתחשב בסביבה ובאקלים. מיקום המגדל נבחר כך שיצל במידה מינימלית על המתחם עצמו ועל שכניו. במגדל שולבו מערכות מתקדמות כגון קירות מסך ופינוי אשפה עבורן אף נדרשה התאמת המערכות העירוניות.

הפרויקט זכה במקום הראשון בתחרות מצויינות בבנייה 2014, מטעם התאחדות בוני הארץ.