1/18

מדובר בתכנון מרקם מגורים המגדיר דופן בנויה לרחוב העירוני ודופן פתוחה של גנים לפארק מדרום. הדופן העירונית משתלבת לסירוגין עם כיכרות ורחובות משולבים ליצירת מרחב אורבני מגוון. הבנייה הינה סביב גנים, ליצירת "יחידות שכנות" בגודל משתנה. הגנים המשותפים שבין היחידות מקושרים לציר השדרה ולציר הפארק. לכל שני מבנים לובי משותף המשקיף לגן, כאשר הכניסה ללובי היא דרך הרחוב או דרך הגן. 

הדירות מתוכננות ע"פ התקן הירוק.

 

 

 

 

בנייני מגורים
מתחם הכוכבים, גליל ים
 

המזמין: חברת רננות- יזום פרויקטים בע"מ.

סטטוס: בתכניות עבודה

שטח בנייה: 174,000 מ"ר.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אינס שטרן ואדר' מיכל בלאו.