1/6
מתחם הכוכבים, 
תכנית מפורטת

התכנון כולל תכנית שכונה ירוקה במיוחד ותכנון מפורט של 500 יח"ד הראשונות. 

אופי הבינוי שומר על גודל וקצב של מסות בנויות, תוך יצירת יחידות שכנות של כ-150 משפחות מסביב לכיכר או רחוב הולנדי. 

הדירות מתוכננות בהפניה מיטבית לסביבה בהתאם לאקלים ולנוף. כיכר הגן משלבת גישה וכניסה למבנים (לא דרך חניון) והחצרות מוצלות במשך רוב שעות היום. בדופן הבינוי הצמודה לפארק הגדול מתוכננת טיילת המהווה קצה גן לאורך המבנים.

 

המזמין: רננות ייזום והשקעות.

סטטוס: מאושרהיקף התוכנית: 1000 יח"ד.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' שי אשכנזי.