1/13
רמפת גלילות

המזמין:  חברת נתיבי איילון, 2004

צוות התכנון: נעמה מליס, אינס שטרן

 

 

טיפול כולל בשער הכניסה לתל אביב מצפון.

זאת באמצעות גשר מקטעים קשתי המשולב בפיתוח נופי של גן שקמים.