1/11
קניון השדרה השביעית,
באר שבע

המזמין: שיכון ובינוי. המיקום: באר שבע, 2010שטח בנייה: 20,000 מ"ר

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אינס שטרן.

המרכז משמש כ"רקמת חיבור" תפקודית, אורבאנית ועיצובית בין אזור המרכולים הגדולים והתעשייה לבין שכונת המגורים. שכונה זו מתכוננת ע"י שיכון ובינוי, עתידה להתחבר לאזור המע"ר המתהווה של ב"ש.

התכנון יוצר רחוב המקשר בין מקומות למוקדים ומתחמים גובלים. שולבה כיכר עירונית, המהווה כניסה לקניון, בצומת בה נפגשות דרך חברון ההיסטורית והחדשה.

המרכז תוכנן כקניון פתוח, תוך התחשבות באקלים הסביבה וחסכון מקסימלי באנרגיה.