1/8
מתחם א', הוד השרון

המתחם תוכנן לאורך פארק המהווה חלק מרצף הפארקים העירוניים של הוד השרון.

התכנון משלב טיפוסי בינוי שונים בהתאמה לאופי דפנות המתחם, ומציע שני מגדלים בני 25 קומות בנקודות המגוז של הצירים העירוניים המשמעותיים.

 

המזמין: רשות מקרקעי ישראל | סטטוס: מתן תוקף. שטח התכנית: 123 דונם | פרוגרמה: מגורים (726 יח"ד), מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' שי אשכנזי, אדר' רן סלובודקין.