1/11
קניון כפר יונה

המזמין: קבוצת יצחקי | סטטוס: תכנון מפורט והיתרים | שטח בנייה: כ- 23,000 מ"ר | שימושים: מסחר, משרדים ופנאי.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' רן סלובודקין, אינס שטרן, אדר' ילנה פליי.

המגרש הינו חלק מרצף של שטחים מסחריים המתוכננים לאורך כביש 57. מרכז מסחרי זה ישמש כזרז לפיתוח השכונות הצפוניות בכפר יונה.

המרכז תוכנן כמתחם מסחרי פתוח, דינאמי ויעיל המקושר ישירות אל מערך הולכי הרגל, הרכב והשטחים הפתוחים בשכונה הסובבת, במפלסיהם השונים.