1/10
גשר מבצע קדש,
בין רמת גן לבני ברק

המזמין: חברת נתיבי איילון, 2006

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אינס שטרן

 

 

התכנון כולל טיפול כולל ורב מפלסי במערך הנגישות והקישוריות באזור התעסוקה של בני ברק ורמת גן. זאת באמצעות גשר פלדה קשתי מעל נחל הירקון המיועד לרכב ולהולכי רגל, ומשולבים בו רמפות ומדרגות לולייניות.