1/25
מכללת תל אביב-יפו,
בית ספר לניהול

המבנה תוכנן לפי תכנית האב והבינוי של הקמפוס ובהתאמה למבנים הקיימים בנפח ובחומרים: אבן, עץ, זכוכית ובטון.

הבניין מורכב משתי מערכות גיאומטריות עיקריות: האחת נובעת מהשדרה הראשית של הקמפוס, השנייה ממדרחוב דנטה וקצה מבנה ביה"ס למחשבים הסמוך.

הפרויקט קיבל ציון לשבח מועדת השיפוט בפרס "רכטר" לאדריכלות מבנה ביה"ס לכלכלה וניהול, המכללה האקדמית ת"א-יפו, יולי 2011.

הפרויקט נבנה לאחר זכייה בתחרות שערכה המכללה בשנת 2006.

 

 

המזמין: המכללה האקדמית תל אביב יפו | מיקום: יפו, 2011שטח בנייה: 6,642 מ"ר.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אורלי צרפתי, אדר' ילנה פליי, אדר' רותם אליאב ואדר' אמיר אלכופר.