1/11
אורחות תורה,
בני ברק

המבנה ממוקם בסביבה עירונית ייחודית המשלבת תעשייה, מסחר וישיבות עם חזית מערבית לרחוב מסחרי. הבניין מהווה דוגמה לניצול מיטבי של קרקע למבני ציבור וכולל פרוגרמה מגוונת: חדרי פנימייה, בית מדרש, כיתות, ספרייה, חדר אוכל ומסחר. התכנון מנצל הפרש מפלסים של קומה בין שני הרחובות ליצירת קומת המסחר וכניסה נוספת לישיבה ולפנימייה בקומה מעל. העיצוב המודרני מתכתב עם סמלים ותקדימים של בתי מדרש תוך שימוש בטכנולוגיות בנייה עכשוויות. הבניין תוכנן לעמוד בתקן ירוק.

 

 

 

המזמין: עמותת אורחות תורה, 2014. שטח בנייה: כ-20,000 מ"ר.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' יורי מיכאל, אדר' דורית זנדברג שלום.