פרויקטיםפרסומיםאודותמשרותצור קשר

גשרי קטע 18, כביש חוצה ישראל

המזמין
חברת כביש חוצה ישראל
סוג
תשתיות
מיקום
-
סטטוס
פרוגרמה
שטח
-
צוות התכנון
אדר' נעמה מליס, אינס שטרן, אדר' שי אשכנזי
מערך של 21 גשרים בטכנולוגיות של מקטעים, קורות תעלה טרפזיות ויציקה במקום, לאורך המקטע הצפוני של כביש מס' 6, באזור ברגישות נופית וסביבתית גבוהה מאוד. התכנון לווה ואושר ע"י הצוות המלווה המיוחד מטעם המועצה הארצית.
No items found.