פרויקטיםפרסומיםאודותמשרותצור קשר

גבעתיים

המזמין
מנהל התכנון
סוג
ארצי, אזורי ועירוני
מיקום
גבעתיים
סטטוס
פרוגרמה
שטח
3,300 דונם
צוות התכנון
אדר' נעמה מליס, אדר' אילן פרי, אדר' טל דנה
תכנית המתאר לעיר גבעתיים עוסקת בהתחדשות העיר המאופיינת בצפיפות מגורים גבוהה (השנייה בצפיפותה בישראל) והמחסור בשטחי ציבור מהווים אתגר בהתחדשותה של העיר. התכנית מציעה עיבוי של הרקמה הקיימת על ידי תכניות נקודתיות לפינוי- בינוי הכוללות בניה לגובה לצד הפרשה משמעותית של שטח לצרכי ציבור, שיאפשרו את תוספת יח"ד מכוח תכניות לפי תמ"א 38. שטחי הציבור והשטחים הפתוחים יחוברו במערכת רציפה שתהווה את השלד הירוק של העיר, ורחובות ירוקים וחופת עצים תחזק את רשת הרחובות התומכת בהולכי הרגל. בנוסף, בשטח הצפון מערבי של העיר הסמוך למתחם הבורסה יפותח אזור תעסוקה משולב מגורים שיתחבר למע"ר המטרופוליני. התכנית מסווגת את רחובות העיר לפי המשתמש העיקרי בהם – במדרג בין רחובות ירוקים להולכי רגל, רחובות משולבים להולכי רגל ורכב פרטי, וצירי תנועה מטרופוליניים ראשיים. המערכת מתבססת על הגדרת הצירים ההכרחיים לתנועה, והפיכת שאר הרחובות למוטי הולכי רגל ורחובות ירוקים אשר ישמשו כשצ"פים ליניאריים. הגדרת חתך רחובות בקנה מידה אנושי, ושימוש במרווח הקדמי על מנת להרחיב את מרחב הולכי הרגל, יחד עם הורדת חניות לחניונים תת קרקעיים כדי להקטין את שטחי האספלט ולפנות נתיבי חניה יתוו תכנון רחובות המעודדים הליכה ברגל.
No items found.