פרויקטיםפרסומיםאודותמשרותצור קשר

רמת השרון מערב, מתחם צפוני

המזמין
רשות מקרקעי ישראל
סוג
שכונות ומתחמים
מיקום
צפון-מערב רמת השרון
סטטוס
פרוגרמה
מגורים (1,675 יח"ד) תעסוקה ומסחר
שטח
497 דונם
צוות התכנון
אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' נדיה רייטר, אדר' שירן רז-קדוש
תכנית לשכונה שבה רקמה של בנייני מגורים משולבים בשטחי ציבור, שטחים ירוקים ומסחר הממשיכה את הרצף השכונתי הקיים באזור. עקרונות התכנון השכונתי מבוססים על גריד המשכי של רחובות, צירים וגינות, השזורים בתכניות המאושרות בסביבה ומקושרים היטב למערך השטחים הפתוחים. התכנון השכונתי יוצר קישוריות תנועתית מכיוונים שונים ותכנון המגרשים כיחידות שכנות. תכנון הבינוי הינו תמהיל דירות מגוון, בינוי מלווה רחוב בדגש על חזית רחוב רציפה, חזית מסחרית לאורך הרחובות הראשיים ותכסית נמוכה יותר בקומות העליונות.
No items found.