1/17
מרכז בשכונת רמות,
ירושלים

המזמין: בית חדש בירושלים | שימושים: מסחרי, מגורים, ציבורי | סטטוס: שלב א' 2011, שלב ב' בבנייה | שטח בנייה: כ-17,000 מ"ר עיקרי וכ- 29,500 מ"ר שירות | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אינס שטרן, אדר' רן סלובודקין.

 

 

המרכז משתרע על שני חלקי שכונת רמות. הבינוי המוצע מתגבר על הפרש טופוגרפי של כ- 30 מ' בשיאו וכולל קישור מסחרי, לאורך גשר, הנמצא מעל שדרות גולדה. התכנון מתבסס על שבילי הולכי הרגל שהיו קיימים באתר, ומנצל את המבנה הטופוגרפי ליצירת מרכז עירוני בו כל שלוש הקומות הינן קומות קרקע.

המרכז תוכנן כקניון פתוח, תוך התחשבות באקלים הסביבה וחסכון מקסימלי באנרגיה.

המרכז פורסם בעיתון הארץ ב-2011.