מדריך הנחיות לתכנון חניה מתחת לשצ"פים מדריך הכולל הנחיות ערכיות, לצד הנחיות טכניות, להקמת חניונים תת קרקעיים מתחת לשטחים עירוניים פתוחים

 

עיר יער | פיתוח מערכת ירוקה בעיר באר-שבע  במסגרת תכנית המתאר באר-שבע 2020

 

מחדש ישראל תוכנית אסטרטגית להתחדשות עירונית בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א

מתחם התחנות תל אביב I תכנית אסטרטגית

 

עבודת רקע לתכנון קמפוסים | סקר ספרות עולמי כבסיס לתכנון קמפוס והכנת פרוגרמה

מסמך מדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיות | בדיקת היתכנות להקמת אי לתשתיות, תוך בחינת אספקטים פרוגרמטיים, אדריכליים ונופיים

בריאות הציבור | מסמך אסטרטגיות לתכנון מוכוון בריאות הציבור בהתאם להנחיות ארגון הבריאות העולמי

עריכת הנחיות בתחום הנופי והאדריכלי | לרבות כביש חוצה ישראל

תכנית אב לרשת בתי ספר שדה תיירותיים | תוכנית לפריסה ארצית 

פיתוח ישובים יהודיים ובדואיים במטרופולין באר שבע | בדיקת התכנות לפריסת מערך ישובים חדשים במטרופולין

איתור ישוב חרדי במטרופולין באר שבע | בדיקת התכנות והקמת ישוב חרדי

מצפה רמון | בדיקת התכנות והרחבת הישוב

חסן עראפה | תב"ע לתעסוקה

מבואות יפו | מסמך מדיניות

לרשימת הפרוייקטים המלאה