1/12
בריכות המלח,
אילת

מטרת הפרויקט הינה יצירת רובע איקוני, עירוני, בר קיימא, חי ותוסס הפעיל לאורך השנה ולאורך היממה, ומהווה מקום מפגש לאוכלוסיות שונות ויעד תיירותי בפני עצמו. לפיכך התכנון כלל יצירת רשת רחובות ושבילים המחברת בין שטחים פתוחים שיוצרים מרקם עירוני בעירוב שימושים המאפשר ומעודד הליכה ונסיעה באופנים. כמן כן, התכנון כולל יצירת "טבעת" פעילה ברמה עירונית המחברת בין הים והלגונה עם פארק הצפרות. 

המזמין: רשות מקרקעי ישראל |מיקום: מזרחית לשדה התעופה ומצפון למלונות, 2015 | שטח האתר: 966 דונם | סטטוס: לקראת דיון | פרוגרמה: מגורים (כ- 3447 יח"ד), מלונאות, מסחר | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' דורית זנדברג שלום